Stichting Stop Neuropathie.

Onze stichting is opgericht om de behandeling van neuropathie te verbeteren.

Onze doelstelling is:

  • het behartigen van de belangen van mensen met Neuropathie en andere chronische aandoeningen aan het vaat- en zenuwstelsel.
  • het in overleg met betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn om de gevolgen van Neuropathie te beperken.
  • het verlenen van ondersteuning en advies aan betrokkenen over Neuropathie en andere aandoeningen aan het vaat- en zenuwstelsel.
  • het verrichten van alle andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Door geldmiddelen te werven proberen we om verder onderzoek naar de behandeling van neuropathie mogelijk te maken.Contactgevens:

Stichting Stop Neuropathie
Antilope 53, 1273 GB Huizen
Tel.  0628946762 (Jan Dunnink)